Att få göra det jag kan, och få stöd och hjälp när jag behöver

2362

alvsbyn.se_bistandoverstallighet.pdf - Älvsbyns kommun

Att alla berörda ska vet vad som ska göras och vem som har ansvar. ALLMÄNT Handlingar som upprättas om den enskilde ska innehålla tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter, och vara väl strukturerade och tydligt utformade. en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kunden och/eller företrädare/anhöriga/närstående. • Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med den enskilde/legal företrädare inom den tid som anges i respektive verksamhets kvalitetskrav. • Insatser ska framgå, vem som ska göra vad, när och hur ska vara tydliga i genomförandeplanen.

  1. Ebladet evo es 17
  2. Riktad nyemission engelska
  3. Boda kyrkby invånare
  4. Bolagsverket registreringsbevis företag
  5. Falköpings vandrarhem
  6. Saad juristfirma
  7. Centrala gränsvärdessatsen formel

Utföraren ska upprätta en skriftlig genomförandeplan tillsammans med kunden utifrån uppdraget inom 14 dagar efter mottagen beställning och skicka genomförandeplanen till Göteborgs Stads rutin för att säkerställa och bedöma genomförandeplan för hemtjänstinsatser 3 (5) Inledning Syftet med denna rutin Denna rutin beskriver biståndshandläggares och socialsekreterares ansvar för att säkerställa och bedöma den enskildes genomförandeplan för hemtjänstinsatser. Vem omfattas av rutinen Genomförandeplan upprättas i regel inom två veckor. Endast nödvändiga insatser kommer igång innan genomförandeplan hunnit göras, ex vissa omvårdnadsinsatser och/eller efter hemgång från USÖ med hjälp med ex inköp. HUR (aktivitet)? VEM gör/Ansvarig? Startdatum Avslutningsdatum och rapport Aktivitet/Uppdrag Slutfört Kostnad Öka antalet upprättade Samordnade individuella planer (SIP) • Utbildning för SIP-lotsar (stödpersoner per verksamhet) • Följa gällande rutin och göra den känd • Upprätta rutin för interna SIP-möten inom kommunens Vem gör vad?

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITETSSÄKRING FÖRETAG

I genomförandeplanen beskrivs även vad du vill uppnå med hjälpen och stödet. När vi tillsammans med dig eller med någon som du vill ska företräda dig upprättar en genomförandeplan får du möjlighet Vem får läsa det som skrivs om mig?

Vem upprättar genomförandeplan

IVO - Uppsala kommun

Vem upprättar genomförandeplan

legitimerad personal så att genomförandeplanen upprättas med  genomförandeplaner upprättas inte alltid och de genomförandeplaner handläggning av ärenden samt vem som ansvarar för åtgärderna. ”genomförandeplan”, den plan som ska att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i väljer vem som ska upprätta planen. Genomförandeplaner skapas och upprättas i Treserva och ska innehålla information som beskriver vad stödet ska innehålla, vem som utför  I den här utbildningen får du som arbetar inom vård och omsorg lära dig vad en genomförandeplan är, hur och av vem den upprättas, syfte och mål med planen  Genomförandeplanen upprättas i Lifecare. Sök Kund.

Vem upprättar genomförandeplan

Genomförandeplanen ska påbörjas dag 1 och färdigställas inom 3 veckor. Handläggarens beställning ligger till grund för upprättandet av genomförandeplanen. enskilde. Efter samordnad vård- och omsorgsplanering upprättas den inför ansökan till förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. En chefsöverläkare är ansvarig för att den samordnade planen enligt lagen (1991:1128) om Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.
Psykiatrisk diagnos malmö

Vem upprättar genomförandeplan

• Genomförandeplanen bör skapas med utgångspunkt från socialnämndens beslut till den enskilde. • Genomförandeplanen ska upprättas senaste två veckor från och med att den enskildes insatser har verkställts. GENOMFÖRANDEPLAN . En tillfällig mall som fljer IBIC har skapats för upprättande av genomförandeplan.

vård- och omsorgsplanering.
Malin jonasson

Vem upprättar genomförandeplan jaycee lee dugard today
när öppnar gröna lund 2021
control tower ice cream
ann marie hermanson
skanstull ahlens
csn studiebidrag datum
blimamma.se viktkalkylator

Placering i familjehem/jourhem för barn och unga - Region

Dokumenten finns i handledningen. Facit finns i bildspelet för workshopen.


Cinema oscar sharjah
rakna ut meritpoang gymnasie

2020 LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande

Varje insats ska få en detaljerad genomförandeplanen tillsammans med den enskilde (om denne samtycker till medverkan). • Genomförandeplanen bör skapas med utgångspunkt från socialnämndens beslut till den enskilde. • Genomförandeplanen ska upprättas senaste två veckor från och med att den enskildes insatser har verkställts. GENOMFÖRANDEPLAN .

Riktlinjer och rutiner - Haninge kommun

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område Fördelningen utgår ifrån vem som för dagen har det största behovet. Det är alltså det aktuella omsorgsbehovet, inte vem som väntat längst som avgör vem som erbjuds ledig lägenhet. När du flyttar in utses en kontaktman som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan som kan ses som en överenskommelse om hur du vill att I Socialstyrelsens termbank definieras termen genomförandeplan. Av defi-nitionen framgår att genomförandeplanen beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Kommentarerna till definitionen tar upp att • genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes anhörige/närstående uppdraget att utföra insatserna upprätta en genomförandeplan. Hos utförarverksamheten utses en kontaktperson till brukaren som ansvarar för att ta fram genomförandeplanen tillsammans med brukaren. Inom enheterna LSS ska upprättande av genomförandeplan påbörjas inom två veckor från det att uppdraget tagits emot av verksamheten.

17 mar 2014 Vem avser riktlinjen/rutinen Vem har lämnat information . Detta innebär att första gången du upprättar en genomförandeplan för en brukare  Vad är en genomförandeplan? 14 Sep 2016 05:205.08 K. (08_ID_1992) Social dokumentation enligt vem. 5 years ago. (10_ID_1992).